LEZINGEN

ingrid (custom)

De lezingen zullen in de loop van 2018 stelselmatig aangeboden worden.

De lezingen gaan vooral door tijdens de herfst en de winter ... zodat je er eens diepgaand kan over nadenken tijdens het voorjaar en de zomer maanden en kan je praktijkervaring opdoen tijdens de workshops.

Alle lezingen worden gegeven door Ingrid, puttend uit haar zeer rijke ervaringswereld en als ervaringstherapeute.

Ingrid De Schaepmeester, zelf hoogbegaafd, hooggevoelig ... moeder en grootmoeder.  De lezingen worden gegeven met veel humor en puttend uit een scala aan eigen ervaringen door een sprankelende persoon, volledig in harmonie met zichzelf en een guitig innerlijk kind koesterend.

U kan ook zelf lezingen aanvragen. Maar dit dan enkele weken op voorhand.