Engelen doorgeef kanaal - energetisch werk

angels healing

- Inleiding tot energetisch werk als engelen doorgeef kanaal :

Vanaf kleuter-peuter leeftijd, misschien ook daarvoor zonder dat ik mij dat eigenlijk zeer fel herinner, ben ik zeer vertrouwd met de Engelen, vooral de Serafijnen.  Ook met de toen zeer eigenaardige levensfilosofie : doe nooit bij een ander wat je zelf niet graag zou willen dat anderen bij jou doen ! Dat was inderdaad zeer merkwaardig in mijn tijdsgeest : algemene oog-om oog en tand om tand omgang en vooral het moeten verborgen houden van mijn "zijns-inzicht" want dat was des duivels en werd door de band afgedaan als kwakzalverij.  (Met andere woorden : zwijg over de engelen en zo, wil je niet eindigen als gek verklaard in een gesticht, in een dwangbuis en/of snoepend van een hele doos relatine !)

De Serafijnen, toen mijn speel kameraadjes, hebben daarom om mij te beschermen, visueel afstand genomen van mij, waarvoor ik zeer veel verdriet gehad heb, maar zijn wel altijd bij mij gebleven als bescherming, beschutting eigenlijk om toch mijn zielepad te volgen...  tijdens mijn tienerjaren en jonge volwassene jaren, afstandelijker, omdat ik die afstand gecreëerd had ... ook moest ik mijn lessen leren, ondanks het doel dat ik uiteindelijk had ...

Wees gerust, ik heb mijn lessen geleerd !  In mijn diepste verdriet momenten werd ik van diep binnenuit getroost en aangemoedigd tot de volgende stap naar bevrijding. Ik voelde duidelijk de liefdevolle leiding dag en nacht ... ik bleef altijd de keuze hebben die intuïtieve leiding te volgen of niet ... Ik heb de strohalmen aangenomen, me eraan vastgeklampt en door gestrompeld naar emotionele bevrijding ...

Zo werd ik een ervarings therapeut op tal van typische valkuilen ... op onze weg naar zelfverwerkelijking en onze ware persoonlijkheid te willen en durven laten zien !  Dat gaat niet over kleine hindernissen, maar zeer grote, diepgaande keuzes die wij moeten maken : vooral het leren houden van onszelf (zelfzorg).  Enkel mensen die absoluut van zichzelf houden, hebben het zelfvertrouwen, durven de volgende stap te nemen zichzelf te laten zien zoals ze werkelijk zijn : innerlijk prachtig - zich niks aantrekkend van wat de anderen als afkeurende commentaar hebben. Zij leerden met vallen, hun schamele resterende moed te verzamelen, en opstaan om uiteindelijk verder te strompelen ... Eigenlijk leerden zij zich te ontdoen van alle negativiteit van de mensenmassa (het ego) en te luisteren naar het fluisteren van de goden (engelen, innerlijke wijsheid van de ziel) zoals Waldo Emmerson het zo mooi weergaf.

Ik ben iemand met wetenschaps basis, die al zeer jong zeer veel baat vond bij de boeken van Norman Vincent Peale en Dr.Joseph Murphy en Louise Haye en een cursus in wonderen...

- Eigenlijke energetische werk als doorgeef kanaal van de engelen :

 Ik ben er zeker van dat zeer belangrijk is de ervaring te hebben beleefd in de uiteenlopende blokkades-verdorven gewaarwording-angstwekkende ondervinding-belastende belevenis, voor velen anders dan de mijne, zodat zij ook andere mensen dan ik kunnen helpen.

Zo worden mensen met zeer problematische ervaringen, naar mij toe geleid. Net zoals mensen met bezetenheid ... Ook kinderen die al angstig opgroeiden, voortkomend uit vorige levens, ... Kinderen die van jongs af aan opgroeiden in angst door het gezin zelf en hun omstandigheden, sexueel misbruik, niet begrepen worden, machtsmisbruik, ver doorgedreven en/of lichtere vorm van manipulatie ... volwassenen die dit ook allemaal meegemaakt hebben in hun kindertijd en daarom onevenwichtig zijn, ernstige lichamelijke problemen hebben zoals oa paniek aanvallen, woede aanvallen, neurotische problemen, zelfmoordneigingen ...

Ikzelf, in vorige levens ervaren, daaromtrent nu enkel nog onwetend, omdat het allemaal verwerkt is in een vorig leven, zal wetenschap van de ziel doorkrijgen om die mensen, die nu ervaren wat ik toen voor de kiezen kreeg, volledig te herbronnen en/of terug op het juiste spoor te helpen.

Daarvoor krijg ik de doortastende hulp van de Engelen.  Ik werd hun dankbare doorgeef kanaal door omstandigheden die tot mijn heling geleid hebben, van wat ik in dit leven ervaren heb ...

De engelen maken dankbaar gebruik van mijn lichamelijke mogelijkheden om in contact te komen met jou emotioneel en psychisch, via je beschermengel, en jou te healen...

Ik sluit ons gesprek steeds af met een verkwikkende, energetische, neurolinguistische meditatie waarbij ik al jouw stappen, dank zij de generositeit van de engelen,  kan volgen, terwijl zij jou overvloedig laten baden in het Licht ...

De healings sessie wordt afgesloten met een energetische doorstroming van Engelen licht door heel uw lichaam ... op die plaatsen in uw lichaam, die werkelijk heling nodig hebben door handoplegging, waarbij hun energie door mijn handen stroomt. Dit wordt nu grondig in de meditatie verwerkt omdat er geen persoonlijk contact mag zijn bij de coronaverordeningen.

Hier in Zele op het adres van 't Kouterbos-engelen-levensvreugde

Mental Coaching - healing door aangenaam gesprek en zeer krachtige engelenmeditatie afgewerkt met een grondige doorstroing met puur engelenlicht. Gratis daarbij is de olie van de gekozen Meester, die meegegeven wordt, zodat je aan jezelf blijft werken...

Doe een bericht op het whatsapp account van Ingrid 0497 793077 en/of via sms 0497 793077 vermeld de data en uur die het best bij je passen.  De datum en het uur die in agenda van Ingrid past, wordt U medegedeeld en samen vastgelegd.

Mental Coaching - healing door aangenaam gesprek en zeer krachtige engelenmeditatie via Messenger videocall.

Geef zeer duidelijk in mededeling op of je reeds een facebook account hebt.  Vraag vriendschap aan.  Doe een bericht op de facebookpagina van Ingrid De Schaepmeester en vermeld de data en uur die het best bij je passen. Je kan die aanvraag ook doen via gewone sms 0497.793 077  Het uur en datum dat in agenda past van Ingrid wordt je medegedeeld en vastgelegd.

De Mental coaching via Videocall gaat slechts door na betaling van de bestelling.