Privacy

watermerk buttom  angel0202ag

't KOUTERBOS N.V. met de online winkelnaam : Engelen-levensvreugde respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Engelen-levensvreugde zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan, uw persoonlijke gegevens zijn daarom veilig bij Engelen-Levensvreugde en worden nooit aan derden doorgegeven en/of verkocht.

Uw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld :

PRIVACY POLICY

Versie 1.1 (20 april 2018)

1) Waarover gaat dit beleid?

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u als natuurlijk persoon verwerken. Dit beleid is niet van toepassing als we anonieme of bedrijfsgegevens verwerken.

2) Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

ENGELEN-LEVENSVREUGDE afdeling N.V.'t KOUTERBOS

Heikant 19 A/3

9240 Zele (België)
BE0442642771
Tel: +32(0)497793077
E-mail:
deschaepmeesteri@gmail.com

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij online bestellingen worden uw persoonlijke gegevens enkel in onze onderneming bewaard, verwerkt bij uw aanvraag/toestemming tot het ontvangen van nieuwsbrief. Evenals verwerkt, na bestelling, in de boekhouding en de boekhoudkundige verplichtingen.

3) Wat verwachten we van u?

We verwachten dat de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, enkel uzelf betreffen. Indien u ons ook persoonsgegevens over anderen meedeelt, zorgt u ervoor dat u daarvoor de toestemming bekomt van de betrokken personen. We verwachten ook dat de persoonsgegevens die u meedeelt juist zijn en dat, wanneer bepaalde gegevens wijzigen, u ons deze wijzigingen onmiddellijk meedeelt.

4) Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, hangt af van hoe u in contact treedt met ons.

U neemt contact op met ons (vraag om informatie, klachten, bezoek beurs, aankoop in winkel, online aankopen ...):
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor communicatiebeheer, namelijk om uw vraag, klacht of bezoek te beantwoorden en te behandelen. Dit doen we op basis van uw toestemming.

U koopt online :

De gegevens die U invult bij uw bestelling worden enkel door ons gebruikt, om uw bestelling naar U te verzenden en in onze boekhouding en de wettelijke verplichtingen daarrond. Wij verwerken uw persoonsgegeven voor direct marketing in verband met onze producten en diensten, en dit op grond van ons gerechtvaardigd belang.
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om u als gebruiker van onze producten en diensten op de hoogte te houden.
De verstrekking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is niet strikt noodzakelijk en kan worden vermeden door bezwaar te maken (zie verder).

U bezoekt onze websites:
Onze websites maken gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid
. Dit betreft volgende websites:
- www.Engelen-levensvreugde.be
- www.Engelen-levensvreugde.eu

5) Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u in relatie staat met Engelen-Levensvreugde (N.V. 't KOUTERBOS) (u gebruikt onze producten, u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, ...) en tot 5 jaar na het einde van deze relatie.

6) Wat zijn uw rechten?

In de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald in de wet, kan u ons contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

a. Terugtrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens initieel was gebaseerd op uw toestemming.

b.Toegang tot, verbetering, het wissen en beperking van uw persoonsgegevens.

c. Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. (nieuwsbrief)

Voor de punten a,b en c : U wordt verzocht dit zelf uit te voeren door uw uitschrijving en/of wijziging te doen, voorzien onderaan de nieuwsbrief. De mogelijkheid tot uitschrijven en/of wijzigingen is altijd voorzien. De uitschrijving en/of wijziging is dan onmiddellijk. Op deze manier kunnen geen vergissingen gebeuren.

§  Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Hetgeen nu al niet gebeurd door onze onderneming, behalve voor de wettelijk verplichte boekhoudkundige facturatie.

U kan al deze rechten steeds uitoefenen door ons te contacteren op het adres vermeld hierboven of via deschaepmeesteri@gmail.com

 

 

U kan steeds een klacht indienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be.